Thursday, September 30, 2010

ఓం నమశ్శివాయ: .. నారాయణాయ:

"ఎవ్వనిచే జనించు జగమెవ్వని లోపల నుండు లీనమై;
యెవ్వని యందు డిందు; పరమేశ్వరు డెవ్వడు; మూల కారణం
బెవ్వ; డనాది మధ్యలయుడెవ్వడు; సర్వము దానయైన వా
డెవ్వడు వాని నాత్మభవు నీశ్వరు నే శరణంబు వేడెదన్".

దేవుడంటే ఒక అతీంద్రియ శక్తి. ఇది అందరికి తెలుసు. అలా అని ఆ దేవుడు మనతోనే ఉన్నాడు. మనస్ఫూర్తిగా నమ్మితే మనకు ఎప్పుడూ తోడుంటాడు అని ఎంతమంది నమ్ముతారు. కొందరు భయంతో దేవుడిని ప్రార్ధిస్తారు, కొందరు అవసరార్ధం, కొందరిది మూఢ నమ్మకమైతే కొందరిది ఆత్మ సమర్పణ . ఆ దేవుడి గురించి తెలుసుకోవడం అనేది ఒక అంతస్సంఘర్షణ . ఇందులో ఎంతమంది సఫలులవుతారు. ప్రయత్నం చేయడంలో నష్టమేమి లేదుగా.

దేవుడు అంటే కృష్ణుడు, రాముడు, శ్రీనివాసుడు, శివుడు, వినాయకుడు అని వేర్వేరుగా ఉండరు. ఆ రూపాలలో ఉన్నవారిని పూజిస్తే ఆ దేవుడే మనను కరుణిస్తాడు అని అంటారు. ఆ దేవదేవుని చూడాలంటే సర్వం త్యజించి హిమాలయాలకు, అడవులకు వెళ్లి తపస్సు చెయాల్సిన పనిలేదు. మన వ్యక్తిగత కార్యక్రమాలను సమర్ధవంతంగా నిర్వహిస్తూనే దేవుడిని అన్వేషించొచ్చు. మరి అతను ఎలా ఉంటాడు? అతని ఆశీర్వాదం ఎలా పొందాలి? ఎలా పూజించాలి? ఇలా ఎన్నో సందేహాలు. కాని నమ్మితే ఆ దేవుడు మనలోనే ఉన్నాడు. మనం చేసే మంచిపనులే అతనికి నీరాజనాలు, నైవేద్యాలు. అతడు మనం చేసే పాపపుణ్యాలు గమనిస్తూనే ఉంటాడు. అవసరమైనప్పుడు ఆదుకోవడానికి ఎవరినో ఒకరిని పంపిస్తాడు. అలాగే తప్పు చేస్తే, ద్రోహం చేస్తే శిక్షించేది కూడా ఆ పరమాత్మే.ఆ పరమాత్మ మనను సృష్టించినా మనమెలా చెప్తే అలా చేస్తాడు. పసిపాపను చేసి జో అచ్చుతానంద అని జోలపాడినా చిరునవ్వులు చిందిస్తాడు. మనకు నచ్చినట్టుగా అలంకరించినా మురిసిపోతాడు. బంటు రీతి కొలువు ఈయవయ్యా అని వేడుకున్నా సరే అంటాడు. చివరికి ఎవడబ్బ సొమ్మని కులికేవు అని తిట్టినా కోపగించక కాపాడతాడు.


నా ఈ ఆలోచనలన్నీ పుస్తకాలు చదివితే వచ్చినవి కావు. ప్రత్యక్షంగా అనుభవించినవి, చూసినవి. దేవుడంటే గుడిలో కూర్చోబెట్టి పూజించ పనిలేదు. మనసులో నిలుపుకుంటే చాలు. మోహామాయలను విడనాడి పరమాత్మను శరణుజొచ్చితే అంతా శుభమే కలుగుతుంది. నిన్న అనుకోకుండా విన్న నాలుగు పాటలు నాచేత ఈ టపా రాయించాయి. ముఖ్యంగా చివరి రెండు పాటలు శివస్థుతులు. ఈ పాటల సాహిత్యం, సంగీతం, స్వరమాధుర్యం అద్భుతం అని చెప్పవచ్చు..ఓం మహా ప్రాణదీపం శివం శివం
మహోంకార రూపం శివం శివం
మహా సూర్య చంద్రాగ్ని నేత్రం పవిత్రం
మహా గాఢ తిమిరాంతకం సౌరగాత్రం
మహా కాంతి బీజం మహా దివ్య తేజం
భవాని సమేతం భజే మంజునాథం.


ఓమ్మ్ ఓమ్మ్మ..ఓమ్మ్మ్మమ్మ్
నమశ్శంకరాయాచ మయస్కరాయచ
నమశ్శివాయచ శివతరాయచ భవహరాయచ

మహా ప్రాణ దీపం శివం శివం
భజే మంజునాధం శివం శివం

అద్వైత భాస్కరం అర్ధనారీశ్వరం
త్రిదశ హృదయంగమం చతురుదధిసంగమం
పంచ భూతాత్మకం షట్చత్రునాశకం
సప్త స్వరేశ్వరం అష్టసిద్ధీశ్వరం
నవరస మనోహరం
దశ దిశాసువిమలం
ఏకాదశోజ్వలం ఏకనాధేశ్వరం
ప్రస్థుతి వశంకరం ప్రణథ జన కింకరం
దుర్జన భయంకరం సజ్జన శుభంకరం
ప్రాణిభవ తారకం ప్రకృతి విభ తారకం
భువన భవ్య భవ దాయకం భాగ్యత్మకం రక్షకం

ఈశం సురేశం రుషేశం పరేశం
నటేశం గౌరీశం గణేశం భూతేశం
మహ మధుర పంచాక్షరీ మంత్ర మాధ్యం మహా హర్ష
వర్ష ప్రవర్షం సుశీర్షం

ఓం నమో హరాయచ స్వర హరాయచ పుర హరాయచ
రుద్రాయచ భద్రాయచ ఇంద్రాయచ నిత్యాయచ నిర్ ణిద్రాయచ


మహా ప్రాణ దీపం శివం శివం
భజే మంజునాధం శివం శివం

డం డం డండం డ డం డడం డ్ఢంకా నినాద నవ తాండవాడంబరం
తద్ధిమి తకదిమ్మి ధిద్ధిమ్మి ధిమిధిమ్మి సంగీత
సాహిత్య సుమ కమల బంబరం
ఓంకార హ్రీంకార శ్రీంకార హ్రైంకార మంత్ర బీజాక్షరం మంజునాధేశ్వరం
రుగ్వేద మాధ్యం యజుర్వేద వేద్యం కామ ప్రదీపం అధర్మ
ప్రభాతం పురాణేతిహాస ప్రశస్తం విశుద్ధం
ప్రపంచైక సూత్రం విభుద్ధం సుహిద్ధం
న కారం మ కారం శికారం వకారం యకారం నిరాకార
సాకార సారం మహా కాల కాలం మహా నీలకంఠం
మహానంధ గంధం మహాట్టాట్టహాసం జఠాఝూట రంగైక గంగా
సుచిత్రం జ్వల రుద్ర నేత్రం సుమిత్రం సుగోత్రం
మహాకాశ భాసన్ మహా భానులింగం
మహాభర్తృవర్ణం సువర్ణం ప్రవర్ణం
సౌరాష్ట్ర సుందరం సోమనాధేశ్వరం
శ్రీశైల మందిరం శ్రీమల్లికార్జునం
ఉజ్జయినిపుర మహా కాళేశ్వరం
వైద్యనాధేశ్వరం మహా భీమేశ్వరం
అమర లింగేశ్వరం రామ లింగేశ్వరం
కాశి విశ్వేశ్వరం పరం ఘృశ్మేశ్వరం
త్రయంభకాదీశ్వరం నాగలింగేశ్వరం
శ్రీఈఈఈఈఈఈ కేదారలింగేశ్వరం
అనిలింగాత్మకం జ్యోతిలింగాత్మకం
వాయులింగాత్మకం ఆత్మలింగాత్మకం
అఖిలలింగాత్మకం అగ్నిహోమాత్మకం
అనాదిం అమేయం అజేయం అచిత్యం అమోఘం అపూర్వం అనంతం అఖండం
ధర్మస్థల క్షేత్ర పర పరంజ్యోతిం
ధర్మస్థల క్షేత్ర పర పరంజ్యోతిం


ఓం.. నమ స్సోమాయచ సౌమ్యాయచ భవ్యాయచ భాగ్యాయచ
శాంతాయచ శౌర్యాయచ యోగాయచ భోగాయచ కాలాయచ
కాంతాయచ రమ్యాయచ గమ్యాయచ ఈశాయచ శ్రీశాయచ
శర్వాయచ సర్వాయ చ..

శ్రీమంజునాధ సినిమాలో శంకర్ మహాదేవన్ ఊపిరి బిగపట్టి పాడిన ఈ పాట విని ఒళ్లు పులకరించనిదెవ్వరికి . నరుడైనా ఆ నటేశ్వరుడైనా..

అలాంటిదే మరో పాట ఇపుడు వచ్చింది. ఖలేజా సినిమాలో రమేశ్, కారుణ్య పాడిన గీతం ఇది. దేవుడు లేడు. మానవుడే గొప్పవాడు సృష్టికి ప్రతిసృష్టి చేయగలడు. మరమనుషులు, క్లోనింగుల ద్వారా ఏదో సాధించాం అని మిడిసిపడుతుంటారు. నిజంగా మనిషి దేవుడి కంటే గొప్పవాడా??


ఓం నమో శివ రుద్రాయ ఓం నమో శితి కంఠాయ
ఓం నమో హర నాగాభరణాయ ప్రణవాయ
ఢమ ఢమ ఢమరుక నాదానందాయ
ఓం నమో నిఠలాక్షాయ ఓం నమో భస్మాంగాయా
ఓం నమో హిమశైలావరణాయ ప్రమథాయ
ధిమి ధిమి తాండవకేళీ లోలాయ

సదాశివా సన్యాసీ తాపసి కైలాసవాసీ..
నీ పాద ముద్రలు మోసీ పొంగిపోయినాదె పల్లె కాశీ..
హె!.. సూపుల సుక్కాని దారిగా చుక్కల తీవాసీ మీదిగా
సూడసక్కని సామి దిగినాడురా ఏసెయ్ రా ఊరూ వాడా దండోరా
ఏ రంగుల హంగుల పొడలేదురా
ఈడు జంగమ శంకర శివుడేనురా
నిప్పు గొంతున నీలపు మచ్చ సాచ్చిగా
నీ తాపం శాపం తీర్చేవాడేరా...
పైపైకలా బైరాగిలా ఉంటాదిరా ఆ లీల
లోకాలనేలేటోడూ నీకు సాయం కాకపోడూ
ఏయ్ నీలోనే కొలువున్నోడూ నిన్ను దాటీ పోనేపోడూ

ఓం నమః శివ జై జై జై ఓం నమః శివ జై జై జై
ఓం నమః శివ grove to the trance and say జై జై జై
sing along sing శివ శంభో all the way
ఓం నమః శివ జై జై జై heal the world is all we pray
save our lives and take our pain away జై జై జై ..
sing along sing శివ శంభో all the way

సదాశివ సన్యాసీ తాపసి కైలాసవాసీ..
నీ పాద ముద్రలు మోసీ పొంగిపోయినాదె పల్లె కాశీ..

ఎక్కడ వీడుంటే నిండుగా అక్కడ నేలంతా పండగ
చుట్టు పక్కల చీకటి పెళ్ళగించగా
అడుగేశాడంటా కాచే దొరలాగా
మంచును మంటను ఒక్క తీరుగ
లెక్క సేయ్యనే సేయ్యని శంకరయ్యగా
ఉక్కు కంచెగా ఊపిరి నిలిపాడురా మనకండా దండా వీడే నికరంగా
సామీ అంటే హామీ తనై ఉంటాడురా చివరంటా..
లోకాలనేలేటోడూ నీకు సాయం కాకపోడూ
ఏయ్ నీలోనే కొలువున్నోడూ నిన్ను దాటీ పోనేపోడూ

ఓం నమః శివ జై జై జై ఓం నమః శివ జై జై జై
ఓం నమః శివ grove to the trance and say జై జై జై
sing along sing శివ శంభో all the way
ఓం నమః శివ జై జై జై heal the world is all we pray
save our lives and take our pain away జై జై జై ..
sing along sing శివ శంభో all the way
ఈ శంకరుడు ఎంతటి నిరాడంభరుడు. ఒళ్లంతా బూడిద పూసుకుంటాడు, మెడలో నాగులనే ఆభరణాలు ధరించి, ఢమరుకం చేతపట్టి హిమాలయాల్లో తిరుగుతుంటాడు. ఆ తాపసి, బైరాగి కాలి స్పర్శతో కాశీ పట్టణం పొంగిపోయింది. ఏ హంగు లేకుండా , గొంతున నిప్పుని ధరించి మచ్చ తెచ్చుకున్న జంగమదేవర వచ్చాడు. మంటను, మంచును ఒక్కటిగా చూసే ఆ శంకరయ్య అందరికీ అండా దండా అయ్యి కాపాడతాడు. లోకాలన్నింటిని ఏలే ఆ స్వామి ఎవ్వరిని దాటిపోలేడు. సాయం చేయకుండా ఉండడు అని . ఆ దేవదేవుడిపై ఎంత నమ్మకమో కదా. అదే అందరికి కావలసింది. చక్కని జనపదాలతో, అమాయకమైన పల్లెపదాలతో ఈ పాట అద్భుతంగా ఉంది అంటే కాదంటారా? నిజంగా ఈ రెండు పాటలు ఎన్నిసార్లు విన్నా ఇంకా వినాలనిపిస్తుంది. తనివితీరడంలేదు. రాసిన రామజోగయ్యశాస్త్రి, సంగీతం అందించిన మణిశర్మలకు మనసారా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నా.

14 వ్యాఖ్యలు:

Kalpana Rentala

పోస్ట్, పాటలు రెండూ బావున్నాయి జ్యోతి.

Sanath Sripathi

నమో నమో వెంకటేశా రాసిన రామ జోగయ్య శస్త్రి దీనిని మాత్రం బానే రాశాడు. మంచి టపా

Lakshmi ...Rasoi ki Malkin..northern and southern spices

Post chala baga rasaru,excellent,inka patalu chala chala manchi collection,jyothi garu.

Ramamohan

జ్యొతి గారు బాగా రాసారు, అలాగీ బాపు గారి రామాయనం లొ సంగీతం బొమ్మలు బాగ నచ్చాయి

srujana

hi jyothi gaaru..
manaku evaraina pooja chesina devudi prathima nu isthe theesukovacha..daaniki manamu pooja chesukovachaa..ma kinda unde vallu illu kaali chesthuu vellipothuu naaku vinayakudi vigraham isthanu annaru..adi nenu theesukovachaa ..

జ్యోతి

సృజనగారు, అలా తీసుకోద్దనుకుంటా. మీకై మీరు కొనుక్కుని పూజ చేయాలి. అలాగే విగ్రహపూజ చేసేటప్పడు కొన్ని ప్రత్యేక నియమాలు పాటించాలి. అవి మీరు చేయగలరా? ముఖ్యమైనది విగ్రహం మూడు అంగుళాలకంటే మించకూడదు..

srujana

thanq jyothi garu..na sandeham theerchinanduku..

srujana

meeru rase blogs anni chaduvuthuntanu chaala chaala baguntayi..iam a regular reader of ur blog..nenu vayasulo chala chinnadanni meeru nannu meeru anakandi..kothaga pelli ayyi mauritius lo untunna telugu ammayini..

హనుమంత రావు

జ్యోతిగారూ,
నమస్కారం.
ఓం నమశ్శివాయ...నారాయణాయ.
headingలోనే ఒక అబేధాన్ని చూపిస్తూ
సర్వాంతర్యామిని బాగా ఆవిష్కరించారు.
శివాయ విష్ణురూపాయ
శివ రూపాయ విష్ణవే అనే భావాన్ని
మీరు ఎన్నుకున్న పాటలు
స్పష్టపరచాయి. చాలా బాగుంది.
అనంత తత్త్వం భావించినకొద్దీ
మూర్తిమంతమై భాసిస్తుంది. చాలా
బాగుంది............................. దినవహి.

Ennela

post chaalaa baagundi superu...
Sivaraatri kadaaa gudiki vellinappudu naa taraphuna koodaa ayyagaariki ammagaariki hello cheppavaa please. nenu gudiki velladam kudaratledu. thanks

SRRao

మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు జ్యోతి గారూ !

Anonymous

/సృజనగారు, అలా తీసుకోద్దనుకుంటా. మీకై మీరు కొనుక్కుని పూజ చేయాలి. అలాగే విగ్రహపూజ చేసేటప్పడు కొన్ని ప్రత్యేక నియమాలు పాటించాలి. అవి మీరు చేయగలరా? ముఖ్యమైనది విగ్రహం మూడు అంగుళాలకంటే మించకూడదు../

/ మనకు నచ్చినట్టుగా అలంకరించినా మురిసిపోతాడు. బంటు రీతి కొలువు ఈయవయ్యా అని వేడుకున్నా సరే అంటాడు. చివరికి ఎవడబ్బ సొమ్మని కులికేవు అని తిట్టినా కోపగించక కాపాడతాడు/

పైవి ఒకదానికొకటి విరుద్ధంగా అనిపిస్తున్నాయేమో కదండి? :)

జ్యోతి

SNKRగారు నిజమే. పైన చెప్పింది నా మాట నేను పాటించే మాట. కాని సృజన అడిగినదానికి నేను వేరే పూజారిని అడిగి చెప్పింది.. నా సొంత అభిప్రాయాన్ని వేరేవాళ్ల మీద రుద్దలేను కదా..

mvchsatya

chala bagubdi. mee krushiki ghanyavaadamulu...mvchsatya@yahoo.com

Post a Comment

Blogger template 'YellowFlower' by Ourblogtemplates.com 2008