Thursday, November 6, 2014

మాలిక పత్రిక నవంబర్ 2014 విడుదల

Jyothivalaboju

Chief Editor / Content Head


ప్రతీ నెల సరికొత్త అంశాలతో మిమ్మల్ని అలరిస్తోంది మాలిక  పత్రిక. ఈ నెల ప్రత్యేకంగా జడ అనే అంశం మీద వచ్చిన సరదా పద్యాలు మీకోసం... మమ్మల్ని ఆదరిస్తోన్న  పాఠకులకు మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఈ నెల మాలిక పత్రికలోని వివిధ వ్యాసాలు:

మీ రచనలు పంపవలసిన చిరునామా editor@maalika.org
 00. శిక్షణ (తండ్రి - కూతురు)
 01. జడమాలిక 
 02.  పదచంద్రిక - నవంబర్ 2014
 03. ఆత్మీయం.. ఎగిరే పావురమా
 04. మూడుపాయల జడ
 05. ఆరాధ్య - 2
 06. అనగనగా బ్నిం కథలు - బాయ్ ఫ్రెండ్
 07. మాయానగరం -9
 09. మలాలా - ది ఫైటర్
 10. మా నేపాల్ దర్శనం
 11. వెటకారియా రొంబ కామెడియా - 4
 12. అమ్మాయి వెళుతోంది
 13. మా సినిమా బొమ్మల బాపు
 14. జ్ఞానపీఠ గ్రహీతలు - పరిచయం
 15.  కార్తీక మాసం
 16. హ్యూమరధం

Monday, November 3, 2014

మాలిక పదచంద్రిక అక్టోబర్ 2014 ఫలితాలు
పదచంద్రిక అక్టోబర్ 2014 ఫలితాలు::
 
ఈ నెల పదచంద్రికని పూరించి పంపినవారు శ్రీచెనెకల మనోహర్ (రెండు తప్పులతో),  శ్రీ దాతా రమేష్ (రెండు తప్పులతో), శ్రీమతి భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి (ఒక తప్పుతో).  శ్రీమతి శుభావల్లభ గారు, శ్రీ మాచెర్ల హనుమంతరావు గారు సరిగా పూరించినారు.  అందరికీ అభినందనలు.  సరియైన సమాధానాలు కింద ఇచ్చాం.
సత్యసాయి కొవ్వలి


Friday, October 31, 2014

అష్టవిధ నాయికల జడపద్యాలు:
బ్నింగారు జడ మీద పద్యాలు రాయమని అలా అన్నారో లేదో సునామీలా పద్యాలు అందునా కందాలు వెల్లువెత్తాయి. అన్నీ జడ మీదేనండోయ్.. పుస్తకానికి కావలసినవి తలా ఐదు పద్యాలైనా ఆ తర్వాత కూడా అద్భుతమైన పద్యాలు రాసారు ఎందరో కవిమిత్రులు. ఇంకా రాస్తూనే ఉన్నారు. పూలదండలోని పూల వాసన దారానికి తగలదా అన్నట్టు నాదో చిన్న ప్రయత్నం. కాని ఇంతోటి దానికి నన్ను శతకకర్తను చేసి సన్మానించారు.. ఏంటో!!!


అష్టవిధ నాయికల జడపద్యాలు:

భరత ముని రచించిన నాట్య శాస్త్రంలో అష్టవిధ నాయికలుగా ఎనిమిది రకాల నాయికలను తెలిపారు. ఈ ఎనిమిది రకాల నాయికలు ప్రేమ, వలపు మొదలైన ఎనిమిది వివిధములైన మానసిక అవస్థలను తెలియజేస్తారు. వీనిని భారతీయ చిత్రకళలోను, సాహిత్యం, శిల్పకళ మరియు శాస్త్రీయ నృత్యాలలో ప్రామాణికంగా పేర్కొన్నారు. వాటిపై పద్యాలు రాస్తే బాగుంటుందని భావిస్తూ.. జడలకు అన్వయిస్తూ...
1. అభిసారిక
కం. జడి వానకు వడగళ్ళకు
జడియక బ్రేమికుని గల్వ జర జర సాగన్,
జడలున్ గాలిలొ యాడగ
జడలే ఫణులుగ గనపడె జనులకు యాహా!
2.ఖండిత
కం. జడలున్న తనను గాదని
గడపెను ప్రియుడామె యింట గత రాత్రంతా!
మెడబట్టుకు నెట్ట వలె, మొ
గుడిని మరగిన జడలేని కులుకుల గత్తెన్!
3. విప్రలబ్ద
కం. కన్నుల్ గాయలు గాచెను
తన్నున్ మరచెన? మగనికి తగిలిర గాంతల్?
వెన్నున్ వంగెను జడలచె
తన్నులె నీకిక మిగిలెను తప్పవు మామా!
4.కలహాంతరిత
కం. పోపో! రాకుము నాకడ
పాపల మరిగెను పతియని పరిపరి యేడ్చెన్!
ఆ పతి జడలను నిమరగ
వాపోయెన్ దా తదుపరి వలపుల తఫనన్!
5. వాసకసజ్జిక:
కం. పడకన జల్లెను పూలను
జడకున్ యల్లెను విరిసిన జాజుల తీవన్!
గడియకు వాకిలి జూచుచు
యెడదన్ మిక్కిలి వగచుచు యేడీ రాడే!
6. ప్రోషిత భర్తృక లేదా ప్రోషిత పతిక:
కం. దూరపు దేశము లేగగ
కారాగారమె దలచుచు కడు దు:ఖమునన్
బారెడు జడలకు పూలను
గోరక జెలులతొ గడపెను ఘోరము గాదే!
7. విరహోత్కంఠిత:
కం. విరహపు వేదన తాపము
పరులకు జెప్పరు పడతులు పడియెడు బాధన్!
విరులను విప్పుచు జడలను
విరబోసికొనుచు విసుగున విలపించునహో!
8. స్వాధీన పతిక లేదా స్వాధీన భర్తృక :
కం. పారాణి కాళ్ళ కద్దును
ఔరా! పతికేమిసిగ్గు యసలే లేదే!
లేరీ పురమున జడలకు
బారెడు పూలను దురిమెడు భర్తలు నిస్సీ!

Wednesday, October 29, 2014

Happy Birthday My Friend

Not everyone is as lucky as me to be blessed with a friend like you. Thank you so much for coming into my life and standing by my side through thick and thin. I wish you get all that you truly deserve.


Happy Birthday My Friend.. May God Bless U with Health, Wealth and Success with more Smiles..


Sunday, October 5, 2014

మాలిక పత్రిక అక్టోబర్ 2014 సంచిక విడుదల

 Jyothivalaboju
Chief Editor and Content Head

పాఠకులందరికీ దసరా, దీపావళి శుభాకాంక్షలు. మాలిక పత్రిక అక్టోబర్ సంచిక మరిన్ని ఆసక్తికరమైన కథలు, వ్యాసాలతో ముస్తాబై మీ ముందుకు వచ్చింది..

మీ రచనలు పంపవలసిన చిరునామా: editor@maalika.org

ఈ సంచికలోని విశేేషాలు:

 1. పోతన నన్నెచోడుడు 
 2. ఆరాధ్య - 1
 3. హిమగిరి సొగసుల నేపాల్
 4. పదచంద్రిక
 5. రహస్యం
 6. మొదటి మహిళా సెనెట్
 7. తేడా (తండ్రి - కూతురు)
 8. ముఖపుస్తకాయణం
 9. ప్లానింగ్
10. మాయానగరం 8
11. కొత్తకాపురం
12. హృద్యమైన తెలుగు పద్యం

Blogger template 'YellowFlower' by Ourblogtemplates.com 2008