Tuesday, April 6, 2010

మౌనంగానే ఎదగమని

జీవితం... దీనికి ఒక నిర్ధిష్టమైన అర్ధం లేదు. కాని ఇది ఎన్నో వింతలు, విశేషాలు, కష్టాలు, సంతోషాలు, సందేహాలు అన్నీ మిళితమైన వింత వస్తువు.. వస్తువు అంటే అది కళ్లకు కనపడదు. చేత్తో పట్టుకోలేము కాని అది మనని ఎన్నో ఆటలు ఆడిస్తుంది. ఎన్నో సత్యాలను తెలియచేస్తుంది. ప్రతీ మనిషికి సుఖదు:ఖాలులు, విజయాపజయాలు, పోరాటాలు ఉంటాయి. ఏది మనకు సులభంగా లభించదు. నిరంతర పోరాటం తప్పనిసరి చేయాలి. ఈ జీవనపోరాటంలో ఎదురయ్యే ఒడిదుడుకులు, అపజయాలు, వైఫల్యాలు ఒక్కోసారి మనిషిని నిరాశ, నిస్పృహకు గురిచేసి అతనిని కృంగదీస్తాయి. ఎంతో ధైర్యంగా పరిస్థితులకు ఎదురొడ్డి పోరాడిన మనిషి కూడా అనుకున్నది జరగక డిప్రెషన్లో మునిగిపోతాడు. ఆ మన:స్థితిలో ఆలోచించే శక్తి కూడా ఉండదు."నా అంత దురదృష్టవంతుడు ఎవరూ ఉండరు.నాది నష్టజాతకం. అందుకే ఏ పని చేసినా ఫెయిల్ అవుతున్నాను.నేను ఏమీ చేయలేను. నా బ్రతుకుకు అర్ధమే లేదు. ఇంకా జీవించి ఉండడం అనవసరం. నాకు మంచి రోజనేది లేదు .. రాదు కూడా. అలాంటప్పుడు ప్రాణాలతో ఉండడం అవసరమా? నావాళ్లు కొద్ది రోజులు ఏడ్చి ఊరుకుంటారు." ఇలా సాగుతాయి అతని ఆలోచనలు. కాని....

ఈ ఈతిబాధలు ప్రతీ మనిషికి ఉంటాయి. పేదవాడైనా, లక్షాధికారైనా సరే. ఎంత చెట్టుకు అంత గాలి. ఏదైనా విషయంలో నిరాశతో కృంగిపోయినప్పుడు మనంతట మనమే బయటకు రావాలని అనుకుంటే తప్ప ఎవ్వరూ మనని , మన ఆలోచనలని మార్చలేరు. మనం విఫలులైనంత మాత్రాన జీవితం అక్కడితో ఆగిపోదు. సమస్యలకు చావు పరిష్కారం కాదు. మనకంటే ఏదీ మనకు ఏదీ ముఖ్యం కాదు. అది కుటుంబ కలహమైనా, వ్యాపార విషయాలైనా, ప్రేమ వైఫల్యమైనా సరే.. ప్రాణం కంటే ఏదీ ఎక్కువ కాదు . అస్తమించిన సూర్యుడు మరునాడు ఉదయించకమానడుగా. అలాగే వాడిన చెట్టు నీళ్లు పోసి జాగ్రత్త తీసుకుంటే మళ్లీ చిగురిస్తుంది. అందుకే ముందుగ్ మనని మనం మార్చుకోవాలి. మారాలని అనుకోవాలి. ఎవరికోసమో కాదు. మనకోసమే. చుట్టూ ఎంత మంది ఉన్నా. ఎన్ని పనులున్నా అంతరాంతరాల్లలో ఎప్పుడూ ఒంటరివాళ్లమే . కాని ఆ ఒంటరితనంలో కృంగిపోకుండా అందులోనే మనకిష్టమైన ప్రపంచం నిర్మించుకోవాలి. మన ఉనికిని మనం కాపాడుకుని మెరుగుపరుచుకోవాలి. అలా కృంగిపోయిన వ్యక్తిని అయ్యో పాపం అని ఓదర్చినా, కష్టాలు వచ్చినప్పుడే ధైర్యంగా ఉండాలి అని చెప్తే అతనికి ఇంకా కోపమొస్తుంది. నా కష్టాలు మీకేం తెలుసు? అలాగే చెప్తారు అంటాడు.. కాని ఆ సమయంలో అతనికి కావలసింది ఓదార్పు కాదు. అతని మన:స్థితిని అర్ధం చేసుకుని ఆ నిరాశా , నిస్పృహలను పటాపంచలు చేసే పదునైన మాటలు .. మారాలని అనుకున్న ఆ వ్యక్తి ఆ మాటలకు ఆలోచించి, విశ్లేషించుకుని ఉత్సాహం తెచ్చుకుని తిరిగి జీవన ప్రయాణం మొదలుపెడతాడు. కష్టాలతో పాటు ప్రతీ వ్యక్తికి మంచి రోజనేది తప్పకుండా వస్తుంది. అపజయాలు, అవమానాల, వైఫల్యాలను దాటుకుని పోరాటం సాగిస్తే తప్పకుండా విజయం సాధిస్తాడు. ఇది తథ్యం...

ఈ విధంగా మనని ఎంతో ఉత్సాహపరిచే ఆలోచింపచేసే పాటలు కొన్ని ఉన్నాయి. అవి మీకోసం (నాకోసం కూడా).. ఆటోగ్రాఫ్ చిత్రం తమిళ, కన్నడ, తెలుగు భాషల్లో చిత్ర పాడిన ఈ పాటలు ... మన జీవితాన్నిమనమే మార్చుకోవచ్చు. అది మన చేతిలోనే ఉంది. దానికోసం సంకల్పం ముఖ్యం.. దాని తర్వాత సాధన...మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది
ఎదిగిన కొద్ది ఒదగమని అర్ధమందులో ఉంది
అపజయాల కలిగినచోటే గెలుపు పిలుపు వినిపిస్తుంది
ఆకులన్ని రాలినచోటే కొత్త చిగురు కనిపిస్తుంది.

మౌనంగానే....


దూరమెంతొ ఉందని దిగులు పడకు నేస్తమా
దరికి చేర్చు దారులు కూడా ఉన్నాయిగా
భారమెంతొ ఉందని బాధపడకు నేస్తమా
బాధవెంట నవ్వుల పంట ఉంటుందిగా
సాగరమధనం మొదలవగానే విషమేవచ్చింది
విసుగే చెందక కృషి చేస్తేనే అమృతమొచ్చింది.
అవరోధాల దీవుల్లొ ఆనంద నిధి ఉన్నది
కష్టాల వారధి దాటినవారికి సొంతమవుతుంది.
తెలుసుకొంటే సత్యమిది
తలచుకుంటే సాధ్యమిది


చెమట నీరు చిందగా నుదుటిరాత మార్చుకో
మార్చలేనిదేదీ లేదని గుర్తుంచుకో
పిడికిలే బిగించగా చేతిగీత మార్చుకో
మారిపోని కథలే లేవని గమనించుకో
తోచినట్టుగా అందరి రాతలు బ్రహ్మే రాస్తాడు
నచ్చినట్టుగా నీ తలరాతను నువ్వే రాయాలి

నీ ధైర్యాన్ని దర్శించి దైవాలే తలదించగా
నీ అడుగుల్లో గుడికట్టి స్వర్గాలే తరియించగా
మా సంకల్పానికి ఆ విధి సైతం చేతులెత్తాలి

అంతులేని చరితలకి ఆది నువ్వు కావాలి

మౌనంగానే...

చిత్రం : నా ఆటోగ్రాఫ్ (sweet memories )
రచన : చంద్రబోస్
గానం : చిత్ర
సంగీతం : ఎమ్.ఎమ్.కీరవాణి
ఒవ్వొరు పూక్కలుమే సొల్గిరదే
వాళ్వెండ్రాల్ పోరాడుం పోర్కలమే

ఒవ్వొరు విడియలుమే సొల్గిరదే
ఇరవానాల్ పగలొండ్రు వందిడుమే
నంబిక్కై ఎంబదు వేండుమ్ నమ్ వాళ్విల్
లక్షియం నిచ్చయం వెల్లుం ఒరు నాళిల్
మనమే ఓ మనమే నీ మారివిడు
మలయూ అదు పనియూ నీ మోదివిడు

ఉల్లం ఎండ్రుం ఎప్పోదు
ఉదైండు పోగ కూడాదు
ఎన్న ఇంద వాళ్కయెండ్ర
ఎన్నం తోండ్ర కూడాదు
ఎంద మనిద నెంజుక్కుల్
కాయం ఇల్లై సొల్లుంగల్
కాలపూక్కిల్ కాయమెల్లామ్
మరందు పోగుం మాయంఘల్
ఉలి తాంగుం కర్కల్ దానే
మన్మీదు సిలైయాఘుం
ఉలి తాంగుం ఉల్లం ధానే
నిలైయానా సుఘం కానుమ్

యారుకిల్లై పోరాట్టం
కన్నిల్ ఎన్న నీరోట్టం
ఒర కనవుఘండాల్
అద దినము యెండ్రాల్
ఒరు నాళిల్ నిజమాఘుమ్

మనమే ఓ మనమే నీ మారివిడు
మలయూ అదు పనియూ నీ మోదివిడు

ఒవ్వొరు


వాళ్కై కవిదై వాసిప్పోమ్
వానం అలవు యోసిప్పోమ్
ముయర్చి ఎండ్ర ఒండ్రై మట్టుమ్
మూచ పొల స్వాసిప్పోమ్
లక్ష్యం కనవు కన్నోడు
లక్షియంగల్ నెంజోడు

ఉన్నే వెల్ల యారుమిల్లై
ఉరుదియోడు పోరాడు
మనిదా ఉన్ మనదై కీరి
విదై పోడు మరమాఘుమ్ అవమానం పడుదోల్వి
ఎల్లామే ఉరవాభుమ్
తొల్వి ఇండ్రి వరలారా

దుఖం ఇల్లే ఎన్ తోళా
ఒరు ముదివిరిందాల్
అదిల్ తెలివిరిందాల్
అంద వానం వసమాఘుమ్
మనమే ఓ మనమే నీ మారివిడు
మలయూ అదు పనియూ నీ మోదివిడు

ఒవ్వొరు ...

Every flower says, Life means battle;
every flower says, Life means battle!
every sunrise says, Day and night shuttle!

Belief is the need in our life;
Aim shall triumph for sure you strive;
Mind, oh mind, you bash!
Mountain or snow, just dash

Your heart shall break never;
”What is life” thought, brim u never!
bet a heart without a wound, amidst?
These wounds, sure to go into mist!
Stone which stands nail, turns statue on sand;
Hearts that stand pain, runs warmth inland!
Who has no struggle, why tears in eye?
Who acts now, becomes true to die (day)!

Mind, oh mind, you bash!
Mountain or snow, just dash !
Every flower says, Life means battle!

Let us verse life, spread it up to sky;
Let this attempt, shall fill our life!
let eyes dream, a lakh ways at heart;
Bet struggles with faith, beat you not!
Oh man, just pierce and seed, tree blooms;
Shame gets defeated, relation grooms !
History without failure? Why grieve friend?
His story has clear end, endless sky his find!< o:p>

Mind, oh mind, you bash!
Mountain or snow, just dash!

Every flower says, Life means battle;
every flower says, Life means battle!
every sunrise says, Day and night shuttle!
Belief is the need in our life;
Aim shall triumph for sure you strive!

Mind ,oh mind, you bash!
Mountain or snow, just dash!


చిత్రం : Autograph (తమిళం)
రచన : విజయ్
గానం : చిత్ర
సంగీతం : భరద్వాజ్
అరలువ హూవుగలే ఆలిసిరి

బాలొందు హోరాట మరయదిరి
బెలగినకిరణగలె బన్నిసిరి
ఇరులింది బెలకుంటు తోరిసిరి
నాలెయ నంబికె ఇరలి నమ్మ బాళలి
గెల్లువ భరవసెయొందే బెలకాగలి

మనవే ఓ మనవే నీ అలుకదిరు
మలెయొ బరసిదిలో నీ నడయుతిరు

మనసు ఎంబ కన్నడియు ఒడెదుహొగబారదు
బాలు ఒండు గోలు అంతా ఒడి హోగబారదు
యారిగిల్లి నోవిల్లా? యారిగిల్లి సావిల్లా?
కాల కలెద హాగె ఎల్లా మాయవాగువంతదు
ఉలిపెట్టు బీలువ కల్లె శిలెయాగి నిల్లువదు
దిననోవ నుంగువ జీవవె నిలయాగి నిల్లువదు
యారిగిల్ల అలెదాట? యారిగిల్ల పరదాట?
నమ్మ ప్రతి కనసు ఇల్లి ననసాగొ ఒల్లె కాలవు ముందె ఇదె

మనవే ఓ మనవే నీ కుగ్గదిరు
బెట్టా బయలిరలి నీ నుగ్గుతిరు

అలరువ హూవుగలే ఆలిసిరి ...

నోవు నలివు అన్నోదు, బాల రైలు కంబిగలు
నడువే నమ్మదీ పయన, నగుత సాగు హగలిరులు
ఈనె బరలి బాలినలి, ధ్యేయవొందు జొతెయిరలి
ఏలుబీలు ఏల్లడాటి ఏలుతీవి నావుగలు
అవమాన ఎల్లరిగుంటు, ఈ లోకద దృష్టియలి
నావెల్లరు ఎండు ఒందె ఆ దేవర సృష్టియలి
బాలిగొందు అర్ధవిదె, హెజ్జెగొందు దారియిదె
నిన్న అత్మబల నిన్న జొతెయురలు ఆకాశవే అంగై ఇలే..

మనవే ఓ మనవే.. నీ బదలాగు
ఏని సాధనెగు నీ మొదలాగు

Flowers which are just blooming now, please listen to me
Flowers which are just blooming now, please listen to me
Life is a big struggle, don't forget this
Early morning sun rays - please describe for me
That there is light emerging from darkness - please show this
Let there be hope for tomorrow in our lives
Let the trust of victory lead us to light
Mind, O Mind - don't hesitate
Rain or thunderstorm - you keep moving on


The mind which is like a mirror - must never be shattered
Life is full of sorrow - saying so, it must not quit
who (here) doesn't have sorrow? who (here) doesn't face death?
As time moves on, everything gets shadowed
The same stone which you trip on, becomes a huge sculpture
The life which struggles and endures pain daily - becomes a role model and stays alive forever
who (here) doesn't have to strive hard? who (here) doesn't have to roam about to get work done?
every dream of yours - would become true one day - such a day is soon on the way...
Mind O Mind, please don't shrug
Mountain or a desert (bayalu : plain open land), keep forging aheadPain and happiness are parallel like the railway tracks
In between these is our journey of life, smile and travel, day and night
whatever comes along in life, see your destination clearly and keep it with you
Cross the ups and downs easily, and we would emerge successful
Embarrassment is common to everyone in the eyes of this world
we all are always united as ONE - in the eyes of God and his creation
Life has a meaning, every step has a direction
As long as your inner strength is with you, its like having the sky in your palm
Mind O Mind, please change
whatever you have to achieve, do that immediately


చిత్రం : My Autograph
గానం : చిత్ర
సంగీతం : రాజేష్ రమణ

పాటలు వింటూ రాసాను . అచ్చు తప్పులుంటే మన్నించండి. అనువాదం నేను చేయలేదు మిత్రులు సహాయం చేసారు అర్ధం తెలుసుకోవడానికి....

10 వ్యాఖ్యలు:

Srujana Ramanujan

Excellent compilation

చింతా రామ కృష్ణా రావు.

అమ్మా! మీ నాన్న గారు మీకు పెట్టిన పేరు జ్యోతి అనేది మీకు సరిపోలేదు. దివ్య జ్యోతి అనిపెట్టుంటే సరిగ్గా సరిపోయేది కదూ!
ఎంతటి కృషి! ఏమా ఆలోచనామృత ప్రవాహం. జోహార్!మీ వంటివారు మీరే కా కూడదు. మీ రచనలద్వారా ఉత్సాహంతో ఉరకలుపెట్టే ఆలోచనా తరంగాలలో మానవ సమాజాన్ని నవ సమాజంగా మార్చివేయగలిగే స్తీ జాతి వృద్ధి చెందాలి. అప్పుడే సజ్జనులూహింఛే మంచి రోజులు తప్పక వస్తాయమ్మా!

యమ్వీ అప్పారావు (సురేఖ)

మౌనంగా ఎదగమనీ అనే పాటంటే నాకు చాల ఇష్టం.ఆ పాటకోసం
ఈ రోజే 'నా ఆటోగ్రాఫ్' విసీడీ కొన్నాను.ఇప్పుడు మీ బ్లాగు
చూడగానే ఆదే పాటను వివిధ భాషల్లో మాకు చూపించి,వినిపించడం
నిజంగా కాకతాళీయం. ధన్యవాదాలమ్మా ,జ్యోతి........సురేఖ.

కంది శంకరయ్య

రామకృష్ణారావు గారూ,
దివ్యజ్యోతి కంటే జ్ఞానజ్యోతి అంటే బాగుంటుందేమో.

Unknown

@kandi.shankaraiah, chinta ramakrishna
@అమ్మా! మీ నాన్న గారు మీకు పెట్టిన పేరు జ్యోతి అనేది మీకు సరిపోలేదు. దివ్య జ్యోతి
@దివ్యజ్యోతి కంటే జ్ఞానజ్యోతి అంటే బాగుంటుందేమో.


ఆ పాట వ్రాసింది చంద్రబొస్ గారు బాబు!

జ్యోతి

రామకృష్ణగారు, శంకరయ్యగారు మీ మాటలతో మరీ మోసేస్తున్నారు. ఇలాటి పరిస్థితిలో ఉన్న కొందరిని నేను చూసాను. కొండొకచో నేనూ ఇలాటి అయోమయంలో పడ్డాను కూడా. నా అనుభవం, ఆలోచనల ఫలితమే ఈ టపా.. జాలంలో వెతుకుతుంటే మిగతా బాషల్లో కూడా ఈ పాటలు దొరికాయి. అదేంటో నాకు ప్రతీదీ తెలుగులోకి మార్చేయడం అలవాటైంది. :))

రాజా గారు,

వాళ్లకు తెలుసండి ఈ పాట నేను రాయలేదని. పాట క్రింద రాసిన,పాడిన వారి వివరాలు ఇచ్చానుగా..

Rajgopal

English translation ఎవరు చేసారు?

జ్యోతి

Mayagaru,

ఒక తమిళ స్నేహితురాలు ఈ రెండు అనువాదాలు పంపింది. తెలుగులో ఇంతకంటే అందంగా అనువాదం చేయలేననిపించింది. అందుకే అలాగే ఉంచేసాను..

SADASIVARAO

జ్యోతిగారు ,
ఆణిముత్యాల్లాంటి విషయాలు తెలిపారు .నిరాశా నిశ్రుహ కలిగిన వారికి దివ్య ఔషదం లాంటిది.చాలా బాగుంది.నిరంతరం మననం చేయవలసినవి, పాజిటివ్ గా ఎలా వుండాలో తెలిపారు .............సదాశివరావు

నా హ్రుదయం

:)

" సమస్యలకు చావు పరిష్కారం కాదు. మనకంటే ఏదీ మనకు ఏదీ ముఖ్యం కాదు."
చావు పరిష్కారం కాదు - బాగుంది.. కానీ..
Practical గా, Selfish గా బతకలనా!
("మనకంటె" కన్నా "మన జీవితం కంటె"అని వుంటే ఇంకా బగుంతుందేమో! . మిమ్మల్ని విమర్సించాలని కాదు...నా అభిప్రాయం మాత్రమే )
:)
Loneliness కి Solitude కి చలా Difference వుంది కదా!

ఎవరో రాసిన పాటలు, ఎవరొ చెప్పిన మాటలకు inspire అయి follow అవుతూ పొతే ..
" మనసు " మనమటే వినకుండా పొతుందేమో
:)

Post a Comment

Blogger template 'YellowFlower' by Ourblogtemplates.com 2008